Resevillkor

More Sailing producerar och säljer flera olika typer av resor och arrangemang, några av dem omfattas av paketreselagen medan andra inte gör det. Mer information hittar du under respektive kategori. Dessa villkor gäller från 2022-01-01 för samtliga resor arrangerade av More Sailing Seglingsresor AB (559171-2038). Klicka på rubrikerna nedan för att läsa resevillkoren i sin helhet.

Resevillkor - Seglingsresa

Dessa villkor avser de seglingsresor med besättning som vi erbjuder. Seglingsresor är våra kompletta paket som innehåller allt från flyg och båt till skeppare, värd, mat, hamnavgifter etc. Villkoren gäller oavsett om du bokat endast en plats på båten eller en hel båt.

De kombinerade resetjänster du erbjuds utgör en paketresa i den mening som avses i direktiv (EU) 2015/2302. Därför omfattas du av alla EU-rättigheter som gäller för paketresor. More Sailing Seglingsresor AB kommer att ansvara fullt ut för att paketresan som helhet fullgörs korrekt. Dessutom har More Sailing Seglingsresor AB enligt lag, ett skydd för att återbetala dina betalningar och, när transport ingår i paketresan, säkerställa din hemtransport om det eller de hamnar på obestånd.

Mer information om centrala rättigheter enligt direktiv (EU) 2015/2302

Resevillkor - Båthyra

Dessa villkor gäller om du hyrt en båt av oss. Det finns en hel del tillval som till exempel flyg, transfer skeppare, värd och paddelboards som du kan välja.

Om du, efter att ha valt ut och betalat för en resetjänst, bokar ytterligare resetjänster för din resa eller semester via vårt förtag More Sailing Seglingsresor AB omfattas du INTE av de rättigheter som är tillämpliga på paketresor enligt direktiv (EU) 2015/2302. Därför kommer vårt företag More Sailing Seglingsresor AB inte att ansvara för att de enskilda resetjänsterna fullgörs korrekt. Vid problem kontakta den relevanta tjänsteleverantören.

Om du bokar ytterligare resetjänster under samma besök på vår hemsida. Eller om du bokar ytterligare resetjänster senast 24 timmar efter mottagandet av bekräftelsen av din bokning från More Sailing Seglingsresor AB kommer resetjänsterna emellertid att utgöra en del av ett sammanlänkat researrangemang. I ett sådant fall har More Sailing Seglingsresor AB i enlighet med EU-rätten, ett skydd för återbetalning av dina betalningar till More Sailing Seglingsresor AB för tjänster som inte fullgörs som en följd av More Sailing Seglingsresr ABs obestånd. Observera att detta inte innebär någon återbetalning om den berörda tjänsteleverantören hamnar på obestånd.

Mer information om skydd vid obestånd.

Resevillkor - Företag

Dessa villkor gäller våra konferens- och företagsarrangemang. Har du bokat din resa som juridisk person (företag) så är det således dessa villkor som gäller. Paketreselagen tillämpas ej för våra konferens- och företagsarrangemang.

Resevillkor - Långsegling

Dessa villkor gäller våra långseglingar. Detta är allmänna villkor som gäller för både Medelhavet och Atlanten (ARC). 

Om du, efter att ha valt ut och betalat för en resetjänst, bokar ytterligare resetjänster för din resa eller semester via vårt förtag More Sailing Seglingsresor AB omfattas du INTE av de rättigheter som är tillämpliga på paketresor enligt direktiv (EU) 2015/2302. Därför kommer vårt företag More Sailing Seglingsresor AB inte att ansvara för att de enskilda resetjänsterna fullgörs korrekt. Vid problem kontakta den relevanta tjänsteleverantören.

Om du bokar ytterligare resetjänster under samma besök på vår hemsida. Eller om du bokar ytterligare resetjänster senast 24 timmar efter mottagandet av bekräftelsen av din bokning från More Sailing Seglingsresor AB kommer resetjänsterna emellertid att utgöra en del av ett sammanlänkat researrangemang. I ett sådant fall har More Sailing Seglingsresor AB i enlighet med EU-rätten, ett skydd för återbetalning av dina betalningar till More Sailing Seglingsresor AB för tjänster som inte fullgörs som en följd av More Sailing Seglingsresr ABs obestånd. Observera att detta inte innebär någon återbetalning om den berörda tjänsteleverantören hamnar på obestånd.

Mer information om skydd vid obestånd.