Köp segelbåt

Köp en segelbåt för uthyrning

Äg den, segla den och få intäkter på den.

Köp segelbåt - Enkelt båtägande

Som båtuthyrare vill vi alltid lägga till fler båtar i vår flotta, och vi vill göra detta tillsammans med dig. Köp segelbåt med oss!

Att äga en segelbåt och låta oss ta hand om den när du inte använder den gör båtägande både enkelt och ekonomiskt smart. Principen är enkel, du äger båten och vi tar hand om all administration, service och uthyrning av båten. Vi delar sedan inkomster och kostnader baserat på det program du valt. Vi kallar detta Charter Management.

Förutom att vara din partner för Charter Management hjälper vi dig också i processen att köpa segelbåt. Vi arbetar med ett antal av de stora varven och hjälper dig att hitta rätt båt baserat på:
 

  • Din budget
  • Dina krav på intäkter
  • Dina krav avseende båtens specifikation
  • Vad efterfrågan på chartermarknaden är
  • Vilken specifik båtmodell vi känner är för närvarande bäst på marknaden när det gäller kvalitet, pris och andrahandsvärde
image

Begränsat antal båtar

Med båtköp genom More Sailing kan din båt vara en av dom båtar som endast seglas av vår professionella personal och på så sätt ingå i vårt “By the cabin program”. Det ger lägre slitage och bättre hyresinkomster men omfattar dock ett begränsat antal större båtar. 

Vilken storlek på båten är bra för charter?

Enskrovsbåtar mellan 35ft och 60ft

Katamaraner mellan 40ft och 55ft

image

Trygghet och stabilitet

More Sailings huvudägare är den Göteborgsbaserade företagsgruppen Intoit Group. Intoit äger helt eller som majoritet ett ständigt växande kluster med företag både i och utanför resebranschen och står stabilt finansierat utan skulder i moderbolaget. Som båtägare vet vi att detta är viktigt för dig som ägare och om du vill ha ett personligt samtal med kring vår finansiella stabilitet så ordnar vi givetvis detta. Trygghet är A & O för oss, oavsett om du är anställd, båtägare, hyresgäst eller på annat sätt kopplad till Intoits verksamheter.

 

image

Prestantionsbaserad inkomst

Programmet för prestationsbaserad intänkt baseras på en fördelning av hyresintäkten per vecka för båten. Intäkterna är indelade i tre kategorier: 20% mäklarprovision, 15% charterbasprovision och 65% till ägaren. Mäklarens provision är den del som företaget som har slutkunden får, vanligtvis en resebyrå eller researrangör någonstans i världen. Charterbasprovisionen är vår avgift som charterföretag. Förenklat kan fördelningen förklaras som en 35/65 fördelning som är en vanlig term i branschen.

Till skillnad från programmet Garanterat intäkter ansvarar du också för båtens utgifter om du väljer en prestationsbaserad avkastning. 

 

Garanterad intäkt

Den garanterade intäkten  baseras på en procentandel av båtpriset. Denna intäkt är det nettobelopp du kommer att få och det kostar inget extra för ditt ägande. Inkomsten betalas månadsvis för att matcha leasingbetalningar om sådana finns.

image

Excess Katamaraner

Vår instagram

Kontakta Oss