Vi klimatkompenserar din seglingsresa

27 May 2019

More Sailing klimatkompenserar din seglingsresa

Från 2019 klimatkompenserar More Sailing alla seglingsresor vi arrangerar till 110%. Det betyder att du som reser med More Sailing bidrar mer positivt med klimatpositiva åtgärder än den negativa co2-påverkan som din seglingsresa har. More Sailing kompenserar även alla interna resor för vår personal och övrig påverkan bolaget har för att minst vara klimatneutrala.

More Sailing arbetar hållbart utefter people, planet and profit principen. Vi på More Sailing är säkra på att våra seglingsresor bidrar positivt genom kulturutbyte för både de människor som reser med oss, men även för de personer vi besöker på våra resmål. Vi vet att turismen är en viktigt inkomst för många avskilda samhällen och att våra resenärer genom sina resor bidrar ekonomiskt till bättre förutsättningar för personerna som bor där vi seglar. More Sailing prioriterar småskaliga leverantörer och närodlade råvaror.

Utsläpp av CO2 och den globala uppvärmingen är ett hot mot allt levande på vår planet. Segling är miljövänligt men flygresan till segelbåten är inte miljövänlig. Flygresan står för 95% av den negativa klimatpåverkan som blir när du köper en seglingsresa. Genom att More Sailing investerar i olika klimatprojekt kompenserar vi de CO2-utsläpp som seglingsresan ger upphov till med 110%.

Vi anser inte att vi köper oss ett rent samvete genom klimatkompensation utan vi gör något konkret för att bromsa den globala uppvärmningen. Med More Sailing ingår klimatkompensation av CO2 i alla seglingsresor, det går inte att välja bort. Har du tips på hur vi kan arbeta mer hållbart för miljön är du välkommen att höra av dig till oss.

Exempel:

Seglingsresa till Kroatien, Grekland och Italien 7 dagar, utsläpp ca 1,5 ton co2, ca 375:-

Seglingsresa till Karibien 10 dagar, utsläpp ca 5 ton co2, ca 1250:-

 

Läs mer på Transportstyrelsens hemsida:

https://www.transportstyrelsen.se/sv/luftfart/Miljo-och-halsa/Vanliga-fragor-och-svar/Vad-innebar-det-att-klimatkompensera-och-hur-gor-jag/

klimatkompensation.png