Köpa segelbåt med proffs och få bra avkastning

13 July 2021

Investeringsguide för nybörjare gällande att köpa segelbåt

Köpa segelbåt

Har du gått i tankarna att köpa segelbåt? Hur stor investering ett sådant båt köp skulle kunna vara? Vilka affärs fördelar kan du dra? Är det dags att köpa ny segelbåt? Eller ska man kanske satsa på att köpa en begagnad? Frågor och funderingar är många när man är nybörjare, och det är helt rätt att du ska göra en ordentlig research inför ett sådant stort köp. Man ska undersöka, samla information, analysera, dra slutsatser och fatta beslut. Eftersom vi har gedigen erfarenhet och enorm kunskap inom båtbranschen, kände vi för att ta ett professionellt åtagande och därför sammanställde vi en enkel investeringsguide gällande att köpa segelbåt. En eller fler.

Oavsett om det blir en engångshändelse eller om vi pratar om en långsiktig strategisk investeringsplan i båtbranschen, så ska denna guide kunna besvara dem grundläggande frågorna. Vår hopp är, att du som går runt med funderingar över att investera i en skönhet som flyter på världens hav, ska ha sådan nytta av vår investeringsguide, så att du får bra underlag för planering av ditt eventuella köp. Oavsett om du bor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Kiruna eller Linköping, så har du lika stor möjlighet och samma rättvisa förutsättningar till att köpa segelbåt utomlands.

Vi har tänkt på alla dem viktigaste aspekterna och står till hands att besvara alla funderingar du skulle kunna komma med när det blir dags för dig att köpa din första segelbåt. Använd möjligheten och hör av dig till oss så hjälper vi dig skapa en bredare underlag för ditt köpbeslut!

Segelbåt som tillgång

Att köpa segelbåt kan innebära många saker och kan ske Köp segelbpt

av många anledningar. Däremot, att investera i en båt som en tillgång kan vara mer specifikt. När man sätter ett båtköp i perspektivet av en investering, då har man specificerat innebörden och anledningen av köpbeslutet. Det naturliga är att du vill göra en bra affär, en affär som är gynnande och som ger en bra avkastning. När man vill köpa segelbåt för uthyrning har man säkrat en årlig avkastning från hyresintäkter. Som bonus får du även själv ta med dig dina nära och kära för en underbar och avkopplande upplevelse, för att avnjuta det bästa utav seglingsturer som din segelbåt kan erbjuda. Vilken bonus! 

Köpt segelbpt.jpeg

 

“Du får en god avkastning varje år enligt en fast eller rörlig modell och givetvis hjälper vi till med finansiering om du vill ha hjälp med detta.”

Einar Halldin, grundare på More Sailing

Partnerskap med båtuthyrare

Att köpa segelbåt och uthyrning av segelbåt är lönsamma, men också resurskrävande verksamheter. Därför är det bra för dig som investerare att det finns båtuthyrare som vill alltid lägga till fler båtar i sin flotta. Dessa kan du göra partnerskap med, där du äger båten, seglar den och får intäkter från den via din partner.

Man äger båten och låter partnern ta hand om den när man själv inte använder den. Detta medför att båtägande blir både enkelt och ekonomiskt smart för dig. Principen är win-win, du äger båten och partnern tar hand om all administration, service och uthyrning av båten. Inkomster och kostnader delas sedan upp, baserat på affärstermer och program som du och din partner har avtalat.

Professionell assistans när det är dags att köpa segelbåt

Om du som nybörjare i båtbranschen känner dig osäker i rollen som båtköpare, då det är mer avancerad och komplex köpprocess, speciellt om köpet sker utomlands, kan du alltid komma överens med din partner om att du får hjälp och professionell assistans i hela processen med att köpa segelbåt.

Du bör tänka på att din partner ska ha väletablerade affärsrelationer med de stora varven, för att du ska få den bästa valuta för din investering. Eftersom ni bedriver förhandlingarna åt gemensamma vägnar, så är din förhandlingsposition bättre jämfört med om du hade förhandlat åt enbart dina intressen. De element som styr dock kraven vid förhandlingarna om att köpa segelbåt ska innehålla information om följande:

 • Din investeringsbudget
 • Pay-off time
 • Mål med intäkter
 • Båtens specifikationskrav
 • Bäst kvalitet
 • Förmånligt pris
 • Andrahandsvärde
 • Charter Marknadens efterfråga
 • Båt Marknadens utbud
 • Seglingsveckorna

“Antingen betalar du 100% och får god avkastning varje år eller betala 55% av båten, resterande finansieras då av hyresintäkter.”

Niklas Engstrand, båtsäljare på More Sailing

köpa.png

Ägandeform 

När du ska köpa segelbåt, är det bra att veta att man kan äga sin segelbåt helt eller delvis, direkt eller indirekt. Du får dock vara uppmärksam gällande konstiga pant- eller inlåningsavtal, samt “forward sale” där du i praktiken inte står som ägare först än många år senare. Se till istället att du äger båten på riktigt från början. Din båt behöver ägas genom ett bolag när den skall hyras ut. Du som köpare ska kunna ta del av konsumentgaranti och få möjlighet till förmånlig finansiering som en återförsäljare kan erbjuda. När säljaren är privatperson gäller inte konsumentköplagen utan endast avtalslagen, som inte då ger samma trygghet vid köpet och uthyrning av din segelbåt.

Juridiska krav gällande att köpa segelbåt

När du vill köpa segelbåt utomlands, så gäller olika regler i olika länder, men det finns dock ett ramkrav som du som båtköpare bör tänka på. Ju mer djupgående kunskap du har, desto bättre kontroll på din båt och ditt båtköp har du. Se till att ta del av uppdaterad dokumentation som berättar när alla reparationer och övrig service är gjord på din segelbåt. I slutet av varje säsong, i samband med att utbetalningen av dina hyresintäkter, ska du få en sammanställning som täcker allt gällande din båt. Vidare ska du tänka på skatter, säkerhetsföreskrifter och landspecifika regleringar.

Finansiering

Den stora utmaningen när man ska köpa segelbåt kan vara finansieringen. Idag finns det aktörer som är specialiserade för finansiering av båtar främst genom banker som har en djupgående förståelse inom ämnet och erbjuder även konkurrenskraftiga räntor. Du kan kolla med Einar Halldin på More Sailing gällande mer specifika detaljer och finansieringsmöjligheter, men han kan även gå igenom checklistans olika delar med dig eller med er, helt kostnadsfritt. Välkommen att boka ett kostnadsfritt möte med oss på More Sailing!

Checklista för första köp av segelbåt utomlands för alla nybörjare i båtbranschen, kan sammanfattas enligt följande:

 • Ägandeform
 • Juridiska krav
 • Finansiering
 • Charter Management Program
 • Omkostnader
 • Intäkter

Charter Management program

Termer för uthyrning av din segelbåt bestäms och styrs via Charter Management program, som inkluderar skyldigheter och rättigheter inom båtuthyrning verksamheten. De två mest förekommande charter management modeller i branschen är den fasta garanti modellen och den resultatbaserade modellen. Garantimodellen erbjuds oftast på ett begränsat antal båtar och med specifika krav, medan den prestationsbaserade modellen brukar vara mer flexibel.

Omkostnader 

Driftkostnader kan variera beroende på båtmodellen och givetvis på avtalstermer som har träffats mellan inblandade parter. Några av dem mest förekommande omkostnader är skatter och avgifter, bränsle, personal, städning, förbrukningsmaterial, etc. Du som förstagångs båtköpare samt framtida båtägare bör ta hänsyn till alla potentiella kostnader, för att kunna ha tillgång till en rimlig underlag för din investeringskalkyl. Du vill ju veta hur stora intäkter ska köpet av din segelbåt behöva generera, för att investeringen ska kunna uppnå break even, samt ge avkastning.

Intäkter 

Som vi nämnde i avsnittet om Charter Management program, så kan du oftast välja mellan garanterad eller prestationsbaserad inkomstmodell. Intäkter är sannolikt den största anledningen till att man bestämmer sig att köpa segelbåt.

De garanterade intäkterna baseras oftast på en procentandel av båtpriset. Denna intäkt brukar vara det nettobelopp du kommer att få och det kostar inget extra för ditt ägande, som betyder att du inte ansvara för båtens utgifter. Inkomsten brukar betalas månadsvis för att matcha leasingbetalningar för segelbåten om sådana finns. 

Prestationsbaserad intäkt baseras oftast på en fördelning av hyresintäkter per vecka för båten. Intäkterna brukar delas in i tre kategorier: 

 • Mäklarprovision
 • Charterbasprovision
 • Ägarens andel

Procentsatserna brukar variera, men ägarens andel hamnar vid 60-70%, enligt branschens standard. Mäklarens provision är den del som företaget som har slutkunden får, vanligtvis en resebyrå eller researrangör någonstans i världen. Charterbasprovisionen är avgiften som tas ut av charterföretag. Förenklat kan fördelningen förklaras som en 35/65 fördelning som är en vanlig term i branschen.

 

“Båten köps och ägs i ett bolag som du äger. Båten är momsfri i bolaget.”

Niklas Engstrand, båtsljare på More Sailing

köpa bpt.jpeg

Fördelar och nackdelar med att köpa segelbåt som är ny respektive begagnad

Har man begränsad budget för att kunna köpa segelbåt som är ny, funderar man då säkert över att köpa begagnad segelbåt istället. Det är ett mycket förekommande situation som en båtköpare kan befinna sig i och vi har därför listat fördelar och nackdelar gällande köpet av ny respektive begagnad segelbåt. Gå igenom tabellen nedan och läs om vilka fördelar respektive nackdelar kan du förväntar dig från respektive båt typen. Använd informationen som en del av beslutsunderlaget, eftersom egenskaper som vi har listat i tabellen hjälper dig att veta vilka är dem viktigaste båt egenskaperna du behöver titta på och undersöka när du ska köpa segelbåt.

Ny segelbåt

Fördelar

 • Senaste inom design
 • Bättre funktionalitet
 • Skräddarsydda lösningar
 • Totalpriset är pålitligt
 • Systemunderhåll minimal

 Nackdelar

 • Högre pris
 • Längre leveranstid
 • Större värdeminskning

Begagnad segelbåt

Fördelar

 • Mer båt för pengarna (om utrustning är nyligen uppdaterad)
 • Testad och anpassad båt
 • Bra båt för rimligt pris

Nackdelar

 • Mindre båt för pengarna (om gamla system måste bytas)
 • Sämre urval
 • Oförutsedda kostnader kan uppkomma med större sannolikhet

Nästa steg för att köpa segelbåt

Vi rekommenderar att du använder dig utav externa informationskällor för att hitta relevanta fakta, som hjälper dig att besvara frågeställningar som har uppstått i samband med att du har tagit del av vår investeringsguide gällande att köpa segelbåt för nybörjare. Du ska göra en ordentlig research och ha ett solitt underlag till ditt förfogande när du ska fatta beslutet om att köpa segelbåt. Ta tillfälle i akt och använd även möjligheten att höra av dig till oss, för ett kortare samtal eller ett möte, så hjälper vi dig att ro din affär i hamn!