Sittbrunnen testseglar More 55

Lika snabb som snygg

För ett år sedan var More 55 bara en 55 fots plugg. Men i höstas seglade första båten över Atlanten och i slutet av mars sjösattes skrov nummer två. I höst ska tio 55:or delta i ARC.
Målet med More 55 är ge mer. Men den är ingen ny badbåt, utan bjuder en som lockar med propra prestanda och god gång i kuling och lätt bris. Intrycket efter att ha testat denna nya ”svenska” utanför Primosten i Kroatien blev gott.

Relaterade resor