Avståndet från Marina Kremik till första stoppet i Italien är cirka 260 Nm och uppskattningsvis tar det 1,5-2 dygn att ta sig ner till “klacken” av Italien och vackra staden Santa Maria di Leuca.