Atlantbloggen: Stora krafter att ta hänsyn till

23/11 26°12´51”N 19°07´78”W

Det första dygnet har varit riktigt tufft. Vinden och vågorna har hållit i sig och vi seglar med vindar upp emot styv kuling nästan rakt in från aktern. Att vi får in vinden från aktern gör att vinden kan upplevas svagare än vad den är då More55an själva håller hög hastighet i samma riktning, men det man aldrig får glömma, är de stora krafter vi har att göra med.

Än så länge har vi till exempel aldrig vågat gippa, låta vinden passera aktern för att slå över seglen på andra sidan båten. Utförs detta inte helt perfekt så finns risk att man antingen gör sönder blocken för storskotet eller så river du storseglet i hälften. Istället gör vi så kallade ko vändningar, ett kontrollerat slag mot vinden som följs av att seglen släpps ut till önskad vinkel. För att göra detta på ett bra sätt krävs sju besättningsmän. Två stycken på genuans vinschar, två på storseglets vinschar, två på storskotsvagnen och kapten vid rodret. Ska detta jämföras med något så kan samma manöver, i lugnare förhållanden, göras enbart med två personer.

Vi får ändå problem. När Genuan rullades in för slag gick ett block sönder, ett relativt litet block men ack så viktigt. Vi har med oss reservdelar så att blocket gick att ersätta men man inser vikten i att tänka igenom varje uppgift man har. Vad kan gå snett? Kan jag skada något här?

Vi gör dock stora framsteg, samma vind håller i sig och vi gör bra hastighet. Redan första dygnet har vi tagit oss 250 sjömil, redan en tiondel av sträckan till målet, samt att vi ligger först i vår klass! Goda nyheter som har fått besättningen på riktigt gott humör.

Mathias

(foto av: Mathias Edberg)

Relaterade resor